Nerlagt åtal överklagas till RÅ

Det blir nu Riksåklagaren som får avgöra om det blir en rättegång mot Banverket och tre före detta chefer för brott mot vattenlagen vid bygget av Hallandsåstunneln.
Två olika experter har gett helt olika besked om dom tre kan ha gjort sig skyldiga till brott, och det fick överåklagaren i Malmö att lägga ner målet och ställa in rättegången. Men advokat Ragnar Löfdahl, själv boende på åsen, säger till Sveriges Radio, att man kommer att överklaga till Riksåklagaren. Den oklart skrivna lagen gör att många, bland annat Rolf Strömberg som är expert på vattenrätt, anser att lagen måste ändras så att det krävs vattentillstånd också för tunnelbyggen.