16 miljarder fattas till vägarna

Norrlandsförbundet kräver att mångmiljardbelopp investeras i det norrländska vägnätet.
''Företag slutar investera, turismen stryps och enskilda drabbas av kraftiga reparationskostnader medan vi får vänta på de satsningar det norrländska vägnätet så väl behöver'' skriver Norrlandsförbundets ordförande Åke Edin och förbundsdirektören Matz Elfvén i ett brev till näringsminister Björn Rosengren. Norrlandsförbundet hänvisar till beräkningar som de fem nordligaste länsstyrelserna gjort. Enligt dessa krävs satsningar på 16 miljarder kronor på Norrlandsvägarna för att de ska få samma standard som vägarna i landet i övrigt.