Avesta får bidrag

Avesta Polarit i Torshälla utanför Eskilstuna får 3.4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att återvinna salpetersyra vid fabriken.
Den nya tekniken kommer att minska fabrikens utsläpp av kväve i Mälaren. Åtgången av kemikalier kommer också att minska.