Miljöpengar till länet

Norrmejerier i Umeå får 6,5 miljoner för att återvinna restprodukter från mejeriet i Umeå.
Projektet ska minska beroendet av fossila bränslen och ge färre transporter. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten får 9 miljoner för att ta fram bättre information om skogen och olika naturvärden. Det är ur EUs miljöfond LIFE som pengarna kommer från.