Åtalsbeslut granskas

Riksåklagarämbetet granskar beslutet att lägga ner åtalet mot tre chefer på Banverket som misstänks för brott i samband med bygget av tunneln genom Hallandsåsen.
Under hela helgen kommer Catharina Bergqvist Levin, som från den 1 november är biträdande riksåklagare, att gå igenom frågan. Dessutom kommer nedläggningsbeslutet att överklagas av en av advokaterna som företräder boende nära tunneln, rapporterar Sverioges Radio Kristianstad. Överåklagare Sven-Erik Alhem la ner åtalet för några dar sen eftersom han ansåg att rättsläget var oklart. Två juridiskt sakkunniga har gjort olika tolkningar av lagen.