Många skattesänkningar i budget

Miljöpartiet, vänsterpartiet och regeringen är efter långa förhandlingar nu överens om statens budget för nästa år som bland annat omfattar flera skattesänkningar. Men i överenskommelsen ingår inte satsningarna på vägar eftersom miljöpartiet inte vill satsa så mycket som övriga partier på nya vägprojekt.
En rad skattesänkningar ingår i budgetöverenskommelsen. Fastighetsskatten på villor sänks från 1,2 till 1 procent retroaktivt från och med 1 januari 2001. Fastighetsskatten för hyreshus sänks till 0,5 procent, också den retroaktivt från årsskiftet och tanken är att detta ska ge lägre hyror redan i vinter. Grundavdraget höjs med 900 kronor, skiktgränserna för när statlig skatt ska börja betalas höjs, förmögenhetsskatten sänks och de sämst ställda pensionärerna får en särskild skattesänkning. Det blir också tillåtet att dra av medlemsavgiften till facket och bokmomsen sänks kraftigt, från 25 procent idag till 6 procent. Flyktingar ska få ett bättre mottagande och få veta snabbare om dom får stanna eller inte, och på det satsar dom tre partierna 500 miljoner. Därmot höjs energiskatterna med omkring 2 miljarder, och det betyder dyrare villael- och olja. Socialdemokraterna och vänsterpartiet står ensamma bakom satsningen på vägar. 69 miljarder kronor ska investeras i nya vägar under en tolvårsperiod.