Kongresshallen allt närmare

Finansieringen av en kongresshall i Visby ser nu ut att ordna sig.
Kongresshallen ska finansieras tillsammans av staten, kommunen och EU, och tidigare har det funnits tveksamheter om det skulle strida mot EU´s statsstödsregler. Men nu ser det bra ut eftersom man från Gotland har gjort om sin ansökan, hävdar ordföranden i regeringens omställningsgrupp, Lars Jeding. Omställningsgruppen kom till efter nedskärningarna inom försvaret och gruppens arbete fortsätter året ut.