Jänvägstationer prioriteras

Ombyggnaden av Flens och Vingåkers järnvägsstationer blir dyrare, men prioriteras i den omgjorda länstransportplanen som länsstyrelsen har beslutat om
Väginvesteringar som ska prioriteras är sträckan Byringe-Åker, nordvästlig förbifart Katrineholm och förbifart Malmköping på väg 53, men också ny infart till Eskilstuna via väg 53. Dessutom prioriteras en anslutning till Skavsta flygplats. Satsningen på handikappanpassning minskas med 6 miljoner, men ska i praktiken inte betyda något begativt, enligt länsstyrelsen. Kostnaden för de kommande årens prioriterade kommunikationer är 285 miljoner.