Vård i Brålanda privatiseras

All vård i Brålanda privatiseras, det har socialnämnden i Vänersborg beslutat. Företaget som tar över vården den förste februari är Grannskapsservice. Avtalet mellan företaget och Vänersborgs kommun löper på fyra år. Socialnämndens beslut var inte enhälligt, tre av de tretton ledamöterna lade ned sina röster. I och med privatiseringen tvingas 130 kommunanställda i Vänersbrog att byta arbetsgivare.