Forskning behövs anser Nilsson

Det behövs forskning och god kompetens vid Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil. Det säger kommunalrådet i Lysekil Stig Nilsson. Bakgrunden är de nedskärningar som hotar Kristineberg på grund av att Naturvårdsverket dragit in sina anslag. I ett brev vädjar professor Rutger Rosenberg och docent Åke Granmo att kommunalrådet och riksdagsledamöter i regionen ska agera.