Köp av linser på nätet farligt

Optiker i Sörmland varnar för möjligheten att köpa kontaktlinser via internet.
Det finns ett flertal företag som via internet säljer kontaktlinser. Det krävs inga läkarintyg eller recept. Detta strider mot Socialstyrelsens regler, hävdar Svenska kontaktlinsföreningen. Men framför allt varnar föreningen för infektioner och ögonskador som följd. Det finns ett flertal företag som via internet säljer kontaktlinser. Det krävs inga läkarintyg eller recept.