Historia skrevs i husbondliden

Det skrevs historia i Husbondliden igår. Då invigdes nämligen det första föräldrakooperativa daghemmet i Lycksele kommun.
Föräldrakooperativet ska hålla till i den lilla byn Husbondlidens gamla skola, som lades ned 1992. Men nu ökar antalet barn i byn - hittills har 11 barn börjat på daghemmet Solgläntan, och ytterligare en handfull barn står på tur för inskolning.