Miljonregn på skog i Mälardalen

Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen får nära 14 miljoner kronor av EU:s miljöfond Life, för att göra skogsområden nära tätorter mer tillgängliga.
Life satsar i år 85 miljoner kronor på svenska projekt som handlar om bland annat miljöteknik och återvinning i företag, närrekreation och skötsel av skogar. Det är den högsta andelen hittills från fonden, rapporterar Sveriges Radio Västmanland.