Just nu

Mer kontroll av äldres boende

Den sensta tidens fall av vanvård inom äldreomsorgen har lett fram till en förändring i socialtjänstlagen. Den nya lagen ger länsstyrelsen större rätt att att ingripa i missförhållanden i särskilt boende för äldre människor och handikappade.
Lagen både förtydligar och styrker länstyrelsen tillsynsansansvar över äldreboenden och den träder i kraft vid årsskiftet. Pensionärernas riksorganisation PRO är positiva till lagförändringen men ställer sig frågande hur rustade länstyrelsen är inför den nya lagen.