Byskolan i Slätteryd byggnadsminnesförklarad

Länet har fått sitt 41:a byggnadsminne. Det är den gamla byskolan i Slätteryd, utanför Unnaryd som länsstyrelsen anser vara särskilt bevaransvärd. Berit Rydh bor bredvid skolan och visar den ofta för besökare, och hon är mycket glad över att skolan blivit byggnadsminne.

Slätteryds byskola byggdes i början av förra seklet och användes som skola fram till 1952 då eleverna flyttades över till Unnaryd. Idag ägs huset av hembygdsföreningen som samlat ihop föremål från flera nedlagda byskolor och skapat ett litet museum.