Radion träffade: Elise Ottesen-Jensen

4:33 min

Under 20- och 30- talen reste Elise Ottesen-Jensen runt i landet och agiterade mot lagar som förbjöd preventivmedel och aborter.
1958 Ottesen-Jensen intervjuvades hon av Maud Reuterswärd om sitt liv, från uppväxten i prästhemmet i Norge till sitt arbete som sexualupplysare i Sverige.
Under 20- och 30-talen reste hon runt i landet och agiterade mot lagar som förbjöd preventivmedel och aborter.
Hon blev också känd under namnet ”Ottar” eller ”Kärlekens evangelist”, som hon kallades i Maud Reuterswärds radioprogram.