Makedonien debatterar grundlag

På måndagen kommer parlamentet i Makedonien att återuppta debatten om grundlagsförändringar, för att ge den albanska minoriteten större rättigheter.
Debatten avbröts i helgen, sedan talmannen krävt att den albanska gerillan skulle dra sig tillbaka, och låta omkring 120.000 flyktingar återvända till sina hem. Efter påtryckningar från Nato, EU och OSSE meddelar parlamentet nu att debatten återupptas. Talmannen säger att han har fått presidentens garantier att problemen ska lösas. Grundlagsförändringarna är en förutsättning för fredsavtalet i Makedonien.