Flyktingar greps vid kanaltunnel

Fransk polis grep omkring 100 flyktingar när de till fots försökte ta sig in i tunneln under Engelska kanalen och vidare till Storbritannien.
Flyktingarna kom från Röda Korsets förläggning, två kilometer från tunnelterminalen, och efter upprepade flyktförsök har både den brittiske inrikesministen och det företag som driver tunneln begärt att Frankrike stänger förläggningen. Det finns omkring 700 flyktingar på förläggningen, som väntar på besked om de får asyl i Storbritannien. De kommer fraamför allt från Iran, Irak, turkiska kurdistan och Afganistan.