Löjlig miljölagstiftning

Hans Wallmark, moderat kommunalråd i Ängelholm, reagerar mot att åtalet läggs ner mot de tre chefer vid Banverket som varit misstänkta för brott i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Han anser att svensk miljölagstiftning blir löjlig när cheferna går fria, samtidigt som företrädare för Ängelholms kommun står åtalade för att ha försökt bevara stranden vid Klitterhus