Skolklass i Åsle vann Daléniums skolstipendium

Klass 6 i Åsle skola utanför Falköping vann Gustaf Daléns upptäckarcentrum Daléniums skolstipendie på 3 000 kronor.

Priset delades ut på Dalénium i Stenstorp under fredagen.

Fem skolklasser från Falköpings kommun var nominerade i årets tävling, och Åsleskolans vinnande uppfinning var en reflexjacka.