Dålig kontroll av farligt gods

Kontrollen av farligt gods som färdas på E4 är nästan obefintlig. Av de drygt 140 långtradare som kontrollerades på länets vägar förra året fick nästan en tredjedel förelägganden om åtgärder av polisen.
Egentligen skulle polisen ha kontrollerat godset hos nästan 3 gånger så många långtradare, något man inte säger sig ha resurser till i nuläget. Polisen säger också till Dagbladet att man tror att fusket med fordonskyltning kan vara utbrett.