Kommunerna får inte mer pengar

Den nya statsbudgeten kommer inte innebära några stora förändringar för länets kommuner. Centerkommunalrådet i Jönköping, Åke Johansson, säger till Nyheterna att det kan handla om marginellt mer pengar till skolor och äldreomsorg och annan kommunal verksamhet. Däremot anser han att den stora planerade satsningen på nya vägar och järnvägar kan bli mycket viktig för länet, bland annat kan riksväg 40 till Göteborg nu komma att byggas om.