Säkrare krogar i Nyköping

Projektet ''Säker krog'' i Nyköping, som ska höja medvetenheten kring brandsäkerhet, har hittills gett gott resultat.
Det anser räddningstjänsten. Som vi berättat tidigare så tycker räddningstjänsterna i länet att personalen på krogar och diskotek har för dålig utbildning när det gäller brandsäkerhet. Projektet i Nyköping, som pågått i fyra år, har enligt brandingenjör Leif Gustafsson, lett till förbättringar även om mycket arbete återstår.