Utsläpp i Ljungan

Ett mindre utsläpp av olja eller diesel har upptäcks i Ljungan mellan Harabergsbron och Nivrenaskolan. Räddningstjänsten är just nu på plats och sanerar. Det är ännu oklart varifrån utsläppet kommer.