Västervik satsar på förskolan

Västervik är den kommun i länet som satsar mest pengar på förskolan. För varje elev i förskoleklassen, alltså sex-åringarna, satsar Västervik varje år nära 58.000 kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som man satsar i Kalmar, och tre gånger så mycket som i Hultsfred.
En orsak till skillnaden är att många kommuner bara uppfyller minimikravet på tre timmars sexårsverksamhet dagligen, medan 6-åringarna i Västervik får gå fem timmar per dag. Västervik har valt att satsa mycket resurser i början av elevernas skolgång, säger skolchefen Lennart Fredriksson till P4 Kalmar.