Samlad hjälp till bokstavsbarn

Ett team med specialister ska hjälpa så kallade bokstavsbarn i södra kalmar län. Gruppen som bland annat består av psykologer, familje- och arbetsterapeuter och speicalpedagoger ska både utreda och hjälpa skolor i behandlingen av barn med bland annat DAMP och ADHD.
Verksamheten som kommit till stånd sedan landstinget fått särskilda pengar till barnpsykriatrin kommer att inledas nu i september. Och redan innan verksamheten startas finns 80 barn i kö för utredning.