Äldreboendet en utmaning

I morron eftermiddagen kommer Visby-moderaternas styrelse att besöka några av Visbyområdets äldreboenden. ''
Situationen kring äldreboendet kommer med all säkerhet att vara en stor och viktig fråga för oss. Det är en stor utmaning att kunna få fram ett boende som passar morgondagens äldre, deras önskemål och behov'', anser Visbymoderaternas ordförande Inger Harlevi. De boenden som kommer att besökas i morron är Solrosen, Tingsbrogården och Göransgården.