Älgstängt

I dag inleds älgjakten i norra Sverige. Att företag hållet ''älgstängt'' är ingen ovanlighet, det skriver Dagens Nyheter i dag.
Vid Banverket i Norrbotten och Västerbotten till exempel är 115 av de 600 anställda lediga för älgjakt. Arbetsplatser där det arbetar mycket kvinnor, till exempel kommuner och länsstyrelser, berörs knappt av ledigheter på grund av älgjakten.