Spökgarn i Östersjön

Minst 70 kilometer borttappat fiskegarn, så kallat spökgarn, finns under ytan i vattnen vid Midsjöbankarna i södra Östersjön.
Det är resultatet av de draggningar som genomförts i sommar. Undersökningen ingår i ett EU-projekt som syftar till att få kunskap om hur mycket spökgarn som döljer sig på ett 800 kvadratkilometer stort område i Östersjön. Sommarens draggningar skedde på ett område på runt sju kvadratkilometer vid Midsjöbankarna och Hoburg bank.