Anstånd i Johanmålet

Johan Asplunds föräldrar och deras ombud får ytterligare anstånd för att lägga fram bevis i målet mot Tomas Quick.
I mitten av juli överklagade Johan Asplunds föräldrar den fällande domen mot Quick, eftersom dom anser att den byggde på en bristfällig utredning och att alltför stor vikt las på Quicks erkännande. Ombudet Kerstin Koorti skriver i sin ansökan om anstånd att hon behöver mera tid på sig för att lägga fram bevisen eftersom vissa nyckelpersoner, vars uppgifter har avgörande betydelse, fortfarande är på semester. Dom nya bevisen måste presenteras före den 8 oktober.