Ljusning för underleverantörer

Bland underleverantörerna i Sörmland finns en viss ljusning. Det visar Almis företagsbarometer.
Enligt Almi säger 40 procent av konsulterna att situationen är bättre än för ett år sedan. 60 procent anser att situationen är oförändrad. Framtidstro och konjunkturbedömning är också positiv i länet, enligt Almi. Sörmland är ett undantag. I landet i stort har situationen för underleverantörerna kraftigt försämrats. Enligt Almi beror optimismen i Sörmland på att samarbetet - nätverken - mellan företagen har blivit starkare, affärer görs i högre utsträckning via datorer och Sörmland har en bra infrastruktur.