Elskrot ger nya jobb

Så stora mängder elektronikskrot har lämnats in efter att lagen om producentansvar trätt i kraft, att det redan leder till nyanställningar inom återvinningsindustrin.
Från och med den första juli trädde dn nya lagen ikraft som innebär att elektriska apparater inte får deponeras på tippen utan måste samlas in för materialåtervinning. -Det har blivit rusch säger Gösta Forsman på företaget Ekoflow Scandinavia i Storuman som demonterar el-apparater. Men han säger att man avvaktar för att se hur det utvecklar sig innan man bestämmer sig för att utöka företaget. Och det har varit vissa inkörningsproblem med att omsätta den nya lagen i praktiken, framförallt med transporterna, berättar Gösta Forsman. -Men i stort har det fungerat bra med den nya lagen, säger han.