Stig Högberg minskar LRF-uppdrag

Stig Högberg i Torsboda lämnar sitt uppdrag som ordförande i LRF:s Norrlandsgrupp efter fem år.
Däremot fortsätter han som länsförbundsordförande. Högberg säger till tidningen Land att han tycker att det är lämpligt att byta inför översynen av Agenda 2000 som ska vara klar år 2003 så att den nye ordföranden hinner sätta sig in i frågorna.