Datavirus slog till mot skolor

Nyköpings gymnasieskolor har drabbat av ett datavirus.
Famförallt har Gripenskolan och Tessinskolan har drabbats av dataviruset Sircam. Viruset sprids via e-postsprogrammen Outlook eller Outlook Express. Enligt Kennert Karlsson, teknikutvecklare på Nyköpings kommun, har viruset inte plockat åt sig några känsliga dokument. Risken är att viruset tar ett dokumet från en lärares dator och som sedan distribueras ut till vem som helst, säger Kennert Karlsson.