Hacker bakom Lindab-förlust

Internrevision visar att 30 miljoner kronor saknas.
En datahacker tros ligga bakom att koncernledningen i Grevieföretaget Lindab inte upptäckte att stora penningsummor saknades vid företagets verksamhet i Storbritannien. - Någon har varit inne och manipulerat affärssystemet så att de verkliga siffrorna inte har redovisats till koncerledningen i Sverige, säger koncernchef Carl-Gustaf Sondén. När koncernledningen fick upp ögonen för oegentligheterna i februari i år sparkades genast VD och ekonomichef för den brittiska delen. Sen dess har en intern revision kunnat konstatera att 30 miljoner kronor saknas. Den interna granskningen fortsätter och troligtvis blir det också polisanmälan.