Spökgarn minskar torsken

Minst 70 kilometer borttappat fiskegarn, så kallat spökgarn, finns under ytan i vattnet vid Midsjöbankarna i södra Östersjön. Det är resultatet av de draggningar som genomförts i sommar.
Undersökningen ingår i ett EU-projekt som syftar till att få kunskap om hur mycket spökgarn som döljer sig på ett 800 kvadratkilometer stort område i Östersjön, rapporterar Sveriges Radio Blekinge. Sommarens draggningar skedde på ett område på runt sju kvadratkilometer vid Midsjöbankarna och Hoburg bank söder om Gotland. Spökgarnen anses vara en av anledningarna till att torskbeståndet i Österjön minskat. Garnen kan bli stående på havsbotten i flera år och fortsätter då att fånga fisk.