Prästgårdsförsäljning ifrågasatt

En eventuell försäljning av Vamlingbo prästgård ska diskuteras igen av kyrkofullmäktige i Öja. Men kyrkonämndens ordförande, Torsten Gislestam, tror inte att det blir något beslut, utan att kyrkorådet istället får undersöka om det trots allt är möjligt att fortsätta hyra ut prästgården.
Planerna på försäljning har mött stort motstånd och under våren och sommaren har ett femtiotal vamlingar vädjat till kyrkan att inte sälja prästgården. För två veckor sedan lämnade lämnade sockengruppen över en protestlista med ett antal punkter som de tyckte skulle utredas vidare.