Brottsoffer drabbas igen

Personer som utsatts för brott löper större risk än andra att drabbas av samma brott igen.
Det konstaterar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i en undersökning om bland annat misshandel och olika typer av inbrott. Enligt Brå är exempelvis risken för att en misshandlad kvinna ska utsättas för brott igen 50 gånger högre än för andra människor, och när det gäller butiksinbrott är risken dubbelt så hög. Av de undersökta brottstyperna var risken för att utsättas för brott igen lägst för bostadsinbrott och bilrelaterade brott.