Studie om barnprostitution

Regeringen kommer att tillsätta en nationell studie om förekomsten av barnprostitution. De sa socialförsäkringsminister Ingela Thalén till Ekot på måndagen.
Ingela Thalén reagerade med chock på undersökningen från organisationen Ecpat som visar att 400 barn i åldrarna från 4 månader till 17 år har blivit sexutnyttjade kommersiellt. Ecpat frågade 307 myndigheter och organisationer om de hade kommit i direkt kontakt med eller hört andra som kommit i kontakt med barn som utnytjats sexuellt mot betalning. 137 svarade och av dem uppgav drygt en fjärdedel att de i sitt arbete träffat på barn som utnytjats sexuellt mot betalning. Ingela Thalén ska nu samla de frivilligorganisationer som arbetar med sexutnyttjade för att diskutera hur man ska gå vidare.