USA och Israel lämnar konferens

Både USA och Israel lämnade på måndagskvällen FN:s konferens om rasism i Durban. En amerikansk delegat sa att arabiska extremister saboterat arbetet vid FN-konferensen.
Orsaken till avhoppet är formuleringar i konferensens slutdokument som jämställer sionism med rasism. Därmed beskrivs Israel som rasistisk stat. Både USA och Israel var länge tveksamma till att deltaga i konferensen. Efter USA:s och Israels avhopp, meddelade värdnationen Sydafrika att den tänker göra ett försök att rädda arbetet i Durban genom att ta fram en ny och mindre kontroversiell text om Mellanöstern i slutdokumentet. Även EU-länderna är kritiska till textens nuvarande utformning och ger Sydafrika sitt stöd.