Test avslöjar fostrets kön i sjätte veckan

Ett nytt test som går att beställa via internet avslöjar könet på ett foster redan efter sex veckors graviditet. Det brittiska företaget som säljer provet hänvisar till att föräldrar vill veta könet så tidigt som möjligt för att bland annat köpa passande kläder.

Men Magnus Nordenskjöld som är professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet betonar riskerna med att kunna könsbestämma foster.

– I Sverige är riskerna för att man kommer att välja kön ganska liten tror jag, men i andra länder där det är kulturellt viktigt vet vi redan nu att man använder könsbestämning och sedan gör aborter på framför allt flickfoster i många länder. Det här underlättar ju det.

Kostar 4 000 kronor
Testet heter ”pink or blue early test kit”, alltså det tidiga rosa eller blå testpaketet och går att beställa via internet. Den blivande mamman skickar in ett blodprov till företaget som lovar att avslöja det sex veckor gamla fostrets kön på mindre än en vecka - till en kostnad på omkring 4 000 kronor.

Företaget garanterar nästan hundraprocentig säkerhet och pengarna tillbaka om testresultatet ändå inte skulle stämma. Man hänvisar till studier som säger att över 70 procent av alla brittiska föräldrar vill veta könet tidigt för att kunna välja namn och planera klädinköp och hur barnkammaren ska inredas.

Visst finns det skäl i vissa fall att veta könet tidigt under graviditeten.

Könsrelaterade sjukdomar
Magnus Nordenskjöld pekar på en rad sjukdomar som är könsrelaterade och där en tidig behandling redan i fosterstadiet kan underlätta både för mamman och för det blivande barnet.

– Vi har för avsikt att sätta upp den här typen av teknik inom sjukvården i Sverige. Men att göra det som en brevlådeservice i ett källarlabb har naturligtvis avigsidor, säger han.

Det är framför allt i Asien som flickfoster aborteras i hög grad. På vissa ställen i Indien föds färre än 800 flickor per 1 000 pojkar enligt en FN-rapport.

Viktig medicinsk användning
Men den här typen av DNA-tester på internet, som kan leda till att ännu fler flickfoster aborteras, kommer vi nog att få leva med, säger Magnus Nordenskjöld. Han pekar också på hur svårt det är för genetiker att motarbeta tekniken.

– Selektiv abort på grund av kön är naturligtvis en viktig fråga som vi vänder oss emot. Men samtidigt har den här typen av tester en medicinsk användning som är väldigt viktig så vi kan inte stoppa utvecklingen och användningen av den här typen av tester inom sjukvårdens ram, säger han.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se