SMHI:s roll vid översvämning utvärderad

Det blev både beröm och kritik när SMHI utvärderade sin insats vid översvämningarna i vintras. Vid översvämningarna drabbades hus och vägar i framförallt norra halland och göteborgsområdet och SMHI har nu frågat olika berörda vad de tyckte om deras prognoser och rapportering.

Hallands försvarsdirektör Ulf Jallander, påpekade bland annat att länsstyrelsen inte fick de de detaljerade flödesrapporter som andra länsstyrelser fick. Han tror dock att det berodde på att man inte förstod att problemen fanns även i halland. Att de berörda räddningstjänsterna och kommunerna fick rappotrerna var det viktigaste säger Jallander till P4 Radio Halland. Med tanke på att det krishanteringssystem som länsstyrelser, kommuner och olika myndigheter jobbar med när det gäller till exempel översvämningar är ganska nytt så är Ulf Jallander nöjd med beredskapen i samband med översvämningarna.