Köpcenter utanför staden ger mer utsläpp

Bilresorna till köpcentren utanför tätorterna ökar i takt med att köpcentren blir fler. Dessa resor står nu för hela fem procent av vägtransporternas koldioxidutsläpp. Men kommunerna har dålig koll på vad nya köpcenter innebär för miljön och klimatet.

Vägverket tar nu tar fram en handbok för att kommunerna ska göra rätt analyser i sin byggplanering.

– Kommunerna planerar för den här typen av anläggningar. Men man är inte tillräckligt bra på att göra konsekvensbeskrivningar, vilket får till följd att anläggningar kan komma att placeras och planeras på ett sätt som inte är riktigt bra, säger Mats Carlsson, som är arkitekt och samhällsplanerare på Vägverket.

Kommuner slarvar
Redan för två år sedan skärptes kraven på miljökonsekvensbeskrivningar i Plan- och bygglagen, efter det att EU-kommissionen sett brister i det svenska agerandet.

Men trots det fortsätter alltså många kommuner att slarva med sina utredningar om hur köpcenter påverkar miljön, innan de bestämmer sig för att bygga fler.

Reigun Thune Hedström, som jobbar med plan- och byggfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, håller med om Vägverkets kritik.

– Man kanske inte riktigt har tagit det här på största allvar. Konsumentintresset, låga matpriser, har varit lite mer överskuggande. Man har tyckt att det har varit så viktigt. Så att det här med miljön har kanske kommit lite på efterkälken, säger  han.

Bil till köpcentret
Om du väljer att ta bilen till ett köpcenter istället för att handla i tätorten, så släpper du ut omkring tre gånger så mycket koldioxid, enligt uppgifter från trafikkonsultföretaget Trivector Traffic.

Stockholmaren Agneta Blom både bor och jobbar nära flertalet affärer, men kör ändå varje vecka för att handla i ett köpcenter en bit därifrån.

– Det är billigare faktiskt. Om man har stor familj så går det inte att handla i småbutiker.

Hur tänker du på det, att du tar bilen varje gång bara för att åka och handla?

– Det är en ekonomisk fråga faktiskt. Skulle det vara billigare i en närbutik, så skulle man handla där, och det är ju enklare också, att slippa åka iväg. Det är ju enklare att bara gå rakt ned och handla, säger Agneta Blom vid ett köpcenter utanför Stockholm.

Malin Olofsson, P1-morgon
malin.olofsson@sr.se