Höjda hyror upprör butiksägare

Fastighetsägarna vill höja hyrorna för butiker i centrala Jönköping. Något som fått många butiksägare att vända sig till Hyresnämnden med sina protester.
Hyresnämndens ordförande Bo Nilsson konstaterar att man den senaste tiden haft ovanligt många tvister att ta hand om. I högkonjunkturer ökar trycket på butiker med centrala lägen och många fastighetsägare vill passa på att höja hyrorna. Flera stora fastighetsföretag utifrån hänvisar också till att det är betydligt högre hyresnivåer i andra medelstora städer, till exempel i Linköping, Norrköping och Västerås. Men butiksägarna i Jönköping protesterar mot höjningarna. Ett normalt år får Hyresnämnden här medla vid ungefär 60 tvister om lokalhyror, men det senaste året har antalet ökat till ett 100-tal. Många av de här fallen är ännu inte avgjorda.