Få i länet överklagar avslag på LSS

Färre än tio funktionshandikappade i länet överklagar årligen kommunens avslag efter att ha sökt stöd enligt LSS - lagen om särskilt stöd. Det är också ovanligt att de får rätt i länsrätten. I Norrbotten är överklaganden vanligare och den funktionshindrade får oftare rätt. Orsaken kan vara skillnader i hur handläggarna i kommunerna arbetar men också dom funktionshindrades kunskaper och vilja att överklaga. 

I Norrbotten är det fler än 60 som överklagar årligen och mer än en tredjedel får också rätt mot kommunen i länsrätten. Skillnaden mellan Jämtlands län och Norrbotten blir stor även om man tar hänsyn till skillnader i befolkningsunderlaget.

Alf Lundin sitter i förbundsstyrelsen för Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna och han menar att kommunerna ofta i själva verket säger nej av ekonomiska orsaker, samtidigt som en rättsprocess kan bli utdragen och jobbig för dom berörda.