Satsning på utvalda yrken kom av sig

De prioriterade grupperna blev förlorare när Västra Götalands-regionen satte sina löner förra året. - Prioriterade grupper, då har man ju en föresats om att de skall få mer än de grupper som inte är prioriterade, det ligger ju i ordets betydelse, säger Christina Ederström, som är controller på personalstrategiska avdelningen.

Men det blev tvärtom, konstaterar regionen med facit i hand.

- Vi har sagt att de prioriterade grupperna för lönesatsningar under 2006 har varit de kvinnodominerade yrkesgrupperna som har meddellång yrkesutbildning, säger Christina Ederström.

Dit hör sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister, arbetsterapeuter och chefer på lägsta chefsnivån.

Men nu visar det sig att dessa grupper fått en mindre höjning av medellönen än de icke-prioriterade grupperna som tandläkare, psykologer, it-tekniker, undersköterskor och läkarsekreterare.