Rikstrafiken kör nattågstrafik

Statliga Rikstrafiken har beslutat att Svenska Tågkompaniet AB får sköta nattågstrafiken i övre Norrland i ytterligare ett år fram till juni 2003.
Först vid årsskiftet kommer Rikstrafiken att påbörja upphandlingen för en femårsperiod för nattågstrafiken i övre Norrland med start juni 2003. Upphandlingen skulle enligt de ursprungliga planerna redan ha avgjorts i somras, men Rikstrafiken tvingades avbryta upphandlingen eftersom det fanns en del juridiska oklarheter i samband med anbudsförfarandet.