Stabilare ekonomi för Lantmännen

Bondeägda Lantmännen redovisar en vinst efter finansnetto på 172 miljoner kronor för årets första kvartal. Men om reavinster från försäljning av tillgångar räknas bort gjorde koncernen en förlust på 13 miljoner kronor, jämfört med minus 92 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Flera affärsområden uppvisar resultatförbättringar men stora problem återstår inom områdena Färskbröd och Kronfågel med verksamhet i Sörmland.