Högre golv för hus vid Kungsbackaån

Nybyggda hus i Kungsbacka ska ha en lägsta golvhöjd på upp till fem meter för att klara sig om Kungsbackaån svämmar över igen.

Men det här förslaget tar inte hänsyn till klimatförändringar. Och de hus som redan finns är också utsatta - Sam Rambäck på Apotekarängen råkade illa ut när ån svämmade över före jul.

-Det är ju trevligt att bo utmed ån men att sånt här kunde hända kunde man ju inte tro.De lägsta golvhöjder som nu föreslås är ett sätt att skydda sig mot såna översvämningar som SMHI tror ska inträffa en gång på 100 år - strax norr om Kungsbacka stad handlar det om en lägsta golvhöjd på fem meter - i Kolla anses det räcka med hälften.

Men då har man inte räknat med de höjda havsnivåer som klimatförändringarna kan ställa till med - gör man det så lär man få bygga ännu högre källarvåningar än så.

Samtidigt funderar kommunen nu på hur man ska skydda de hus som redan finns.

Sam Rambäck har hört via sin hyresvärd Kungsbackabostäder om hur hans framtid kan se ut.

-De var inne på att bygga en vall så att inte vattnet skulle tränga in i husen.