Alkylatbensin blir billigare

Regeringen tänker minska skatten på alkylatbensin nästa sommar, för att göra den mer konkurrenskraftig jämfört med den vanliga bensinen. Det är framför allt båtar, gräsklippare och motorsågar som blir mindre miljöfarliga om de körs på alkylatbensin istället för vanlig bensin. 1,3 miljoner fritidsbåtar släpper ut 14 000 ton kolväten per år I budgetpropositionen som presenteras senare denna månad finns förslag att minska skatten på alkylatbensin.